Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

Onderstaande opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgegevens, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de exploitant van de website. Diens contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld, doordat u ons die verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn, die u invoert in een contactformulier.

Bovendien worden gegevens automatisch verzameld door onze IT-systemen bij het bezoeken van de website. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van sitebezoek). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht op kosteloze inzage in informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om wijziging, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Hierover en over andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u op elk moment via het in het impressum aangegeven adres contact met ons opnemen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt meestal anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We informeren u in deze privacyverklaring over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Privacybescherming

De exploitant van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook legt de privacyverklaring uit voor welk doel dit gebeurt.

Wij maken u erop attent dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

SSW Stahl-Service Westhoff GmbH & Co. KG
Borkshagenstr. 7
59757 Arnsberg, Duitsland

Telefoon: +49 (0) 2932 9674-0
Email: info@ssw-westhoff.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en dergelijke).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel vormen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een al verleende toestemming intrekken. Een informele mededeling hierover per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de tot dan toe plaatsgevonden gegevensverwerking blijft onverlet door de intrekking.

Een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bij overtreding van de wettelijke voorschriften op de gegevensbescherming heeft de betrokken persoon het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat, waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met commissarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Recht op overdracht van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, digitaal leesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover technisch mogelijk.

Inzage, blokkering, verwijdering

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen altijd het recht op kosteloze inzage in informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel het recht om deze gegevens te laten wijzigen, blokkeren of verwijderen. Hierover en over andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u op elk gewenst moment via het in het impressum aangegeven adres contact met ons opnemen.

Bezwaar tegen reclame-mails

Het is absoluut verboden om de contactgegevens, die wij verplicht zijn om in het impressum te publiceren, te gebruiken voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatie. Aan de exploitanten van de sites blijft uitdrukkelijk het recht voorbehouden om juridische stappen te ondernemen, indien ongevraagd promotionele informatie, zoals door spam e-mails, wordt toegezonden.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken voor een deel gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'session-cookies'. Deze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op de door u gebruikte apparatuur opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat u deze slechts in individuele gevallen toestaat, in specifieke gevallen ontvangt of algemeen uitsluit en zo dat de automatische verwijdering van cookies wordt geactiveerd, wanneer de browser wordt afgesloten. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor beschikbaarstelling van bepaalde door u gewenste functies (zoals de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op grond van artikel 6, lid 1.f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en optimale beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

Server logfiles

Door de provider van de sites wordt automatisch informatie, die uw browser eveneens automatisch aan ons doorgeeft, verzameld en opgeslagen in zo genaamde server logfiles. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • het gebruikte besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de computer, waarmee de site wordt bezocht
  • tijd van serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 b AVG. Volgens dit artikel is de verwerking van gegevens toegestaan, voor zover dit voor de uitvoering van een overeenkomst of in verband met maatregelen en werkzaamheden voorafgaande aan de overeenkomst noodzakelijk is.

Contactformulier

Als u via het contactformulier een aanvraag bij ons indient, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daarin door u verstrekte contactgegevens bij ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en eventuele aansluitende vragen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking gesteld.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is dus uitsluitend op uw toestemming gebaseerd (artikel 6 lid 1.a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Een informele mededeling hierover per e-mail aan ons is voldoende. De intrekking laat de rechtmatigheid van de tot dan toe plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocedures onverlet.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, worden door ons opgeslagen, totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of tot het doel van de gegevensopslag is vervallen (bijvoorbeeld na voltooide afhandeling van uw aanvraag). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – onverlet.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door deze cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op grond van artikel 6 lid 1.f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag, teneinde het aanbod op zijn website en zijn advertenties te kunnen optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, ingekort vóór het doorsturen naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de website-activiteiten te maken en om andere aan het gebruik van de website en van het internet gerelateerde diensten aan de exploitant van de website te kunnen aanbieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen van uw browser-software. Wij maken u er echter op attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien het verzamelen van de gegevens die via de cookie worden verkregen en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren .

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl .

Verwerking van opdrachtgegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst afgesloten over de gegevensverwerking en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie 'demografische gegevens' van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgemaakt met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven onder het punt 'bezwaar tegen gegevensverzameling'.

5. Plugins en tools

Google Web Fonts

Deze site gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen zogenaamde web fonts, die beschikbaar worden gesteld door Google. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste web fonts in de cache van uw browser, om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser, die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Daardoor verkrijgt Google de informatie dat via uw IP-adres onze website werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats ten behoeve van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1.f AVG.

Als uw browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq  en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt over het algemeen doorgestuurd aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats ten behoeve van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven locaties. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1. AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl .